הוצאות מוכרות עוסק פטור

הוצאה מוכרת היא אחד המונחים המלווים כל עסק, מחברות ועד לעוסק מורשה ולעוסק פטור. מטרת ההוצאות המוכרות הן להפחית את חבות המס המוטל על העסק, באמצעות הפחתת סכום רווחי העסק השנתי.

לאורך השנה ינהל העוסק הפטור מעקב אחר הוצאותיו, כאשר אלה נועדו לצרכי תפעול העסק ועבורו, ועם סיום שנת המס וההיערכות להגשת הדו”ח השנתי, יפרט את ההוצאות הללו בליווי קבלות ואסמכתאות, אל רשויות המס.

ההוצאות ידווחו לצד דיווח על ההכנסות של העסק, כאשר כל הוצאה שתוכר על ידי מס הכנסה תהווה הוצאה מוכרת, ועלותה תופחת משורת ההכנסות הכוללת, מה שיביא להקטנת שורת הרווח- אשר אחראית על דרגת המס ועלויות מס ההכנסה השנתיות לעסק.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

מהי הוצאה מוכרת?

בעוד שחברות ועוסקים מורשים כפופים אל רשימת הוצאות שמנפיקה רשות המיסים, וכל אלה הם בבחינת הוצאה מוכרת למס, הוצאה מוכרת עוסק פטור אינה נשענת על טבלה או רשימה כי אם על עיקרון מנחה: כל הוצאה שנועדה להכניס כסף לעסק היא הוצאה מוכרת. על בסיס זה לכיוון השלילה, הוצאות אר מיועדות לעסק אולם אינן מיועדות להכנסת כסף- אינן מוכרות.

הוצאות מוכרות עוסק פטור

סוגי הוצאות מוכרות ומונחים שחשוב להכיר

הוצאות שוטפות– הוצאות שוטפות הן הוצאות עבור מוצרים ושירותים הנדרשים באופן ישיר לצורך פעילותו של העסק, באופן שוטף וקבוע. דוגמה להוצאות שוטפות: קונדיטור פרטי אשר מוכר עוגות ומוצרי פטיסייר יצהיר באופן קבוע על חומרי הגלם המשמשים אותו לצורך ההכנה, כאשר הוצאות אלה יוכרו במלואן.

הוצאות בגין רכוש קבוע– הוצאות בגין רכוש קבוע הן הוצאות אשר מיועדות לרכישת פריטים וציוד קבועים, שאינם מתכלים או מתחלפים לעתים קרובות. בהמשך לדוגמת הקונדיטור: מיקסר ותנור. הוצאות אלו יהיו מוכרות אולם יחושבו בפחת על פני מספר שנות מס.

הוצאות מעובות– הוצאות מעובות הן הוצאות שאמנם נדרשות לצרכי הפעלת העסק, אולם משמשות גם לצרכים אישיים ופרטיים, וקיים קושי לייצר את ההפרדה בין הצרכים הללו. הוצאות אלו יוכרו כהוצאה מוכרת על ידי רשות המיסים רק במידה ותימצא הדרך להפריד אותן מהשימוש הפרטי.

הוצאות מוכרות חלקית– הוצאה מוכרת חלקית היא הוצאה אשר הוגדרה מראש בסטטוס זה על ידי רשות המיסים, בחלקן בשל היותן הוצאות מעובות. בין ההוצאות הנפוצות אשר מוכרות באופן חלקי על ידי רשויות המס: טלפון נייד, תחזוקת רכב.

הוצאות בגין נדל”ן– כאשר העסק מתנהל מנכס ייעודי: השכרת משרד, בית מלאכה, קליניקה וכדומה, הוצאות הנכס יוכרו במלואן: עלות השכירות, עלויות ארנונה, חשמל, מים וביוב, שירותים שונים לעסק דוגמת אינטרנט ושירותי תקשורת. כאשר העסק מתנהל מביתו הפרטי של העוסק הפטור, תבוצע הפרדה ותחשיב של החלק היחסי בבית אשר מוקדש לצרכי העסק, ובאופן דומה גם להוצאות הנלוות.

הוצאות מופרזות– רשות המיסים רשאית לדחות כל הצהרה על הוצאה, לרבות הוצאות הנחשבות להוצאות מוכרות, תחת הטענה כי מדובר בהוצאה מופרזת לצורך האמור. מונח זה נועד להגן על הרשות והמדינה מפני ניפוח הוצאות שלא לצורך ומרמה, ותזכורת לעובדה שעל אישור הדוח אמונים עובדים בעלי שיקול דעת ומחשבה ולא מדובר באישור אוטומטי.

הוצאות מוכרות לעוסק פטור נבחנות על פי הקשר של ההוצאה לתחום העיסוק ולשירותי העסק. בין ההוצאות המוכרות לכל סוג של עסק ותחום פעילות נמצא: הוצאות פרסום ושיווק, הוצאה בעבור שירותים פיננסיים: רואה חשבון/יועץ מס/מנהל חשבונות, הוצאות מעסיק בגין עובדים, הפקדה לקרן פנסיה וקופת גמל עד לתקרה הקבועה בחוק וביחס לסכומי ההכנסה.

אישור ניהול ספרים עוסק פטור

אישור עוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור

דיווח עוסק פטור

סגירת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור אונליין

תקרת עוסק פטור 2022

רואה חשבון לעוסק פטור

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370