מאמרים

ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

  • Jul 25, 2021

היציאה לדרך עצמאית ניזונה מחלומות גדולים, אולם כרוכה גם בלא מעט בירוקרטיה וצורך בקבלת החלטות. אחת ההחלטות הראשונות של היזם נוגעת לאופן הרישום אל מול רשויות המס, כאשר עסק חדש

עוסק זעיר

עוסק זעיר

  • Jul 25, 2021

המונח עוסק זעיר היה נהוג בעבר, כאשר כיום המונח התקני והמוכר הוא עוסק פטור. השימוש במונח עוסק זעיר הנו תולדת של תקרת ההכנסה המוגבלת החלה על עוסקים פטורים, מה שמטבע

פנקס קבלות

פנקס קבלות

  • Jul 25, 2021

ניהול של עסק, בכל סטאטוס ותצורת רישום, מצריך כלי להנפקת קבלות ללקוחות, כנגד תשלום שהתקבל. קיימת חובה בהנפקת קבלה בעבור כל סכום, עם ביצוע העסקה וקבלת התשלום בפועל, באופן שקוף