דיווח עוסק פטור

בעולם התעסוקה המאפיין את המאה העשרים ואחת, לא מעט שכירים מבקשים למצוא את עצמם מחדש ולפתוח עסק עצמאי, בין אם כיוזמה לעסק במשרה מלאה ובין אם בשילוב עם משרה קיימת לצרכי השלמת הכנסה וצבירת קהל לקוחות ראשוני.

לצד השאפתנות עולה גם החשש מפני המחויבות שבפתיחת עסק, העלויות, המיסוי וההתנהלות השוטפת למי שאינו בקיא בעולם העסקים.

פתיחת עוסק פטור היא מעין דרך ביניים אשר מאפשרת יציאה לדרך עצמאית, תוך מיעוט בהתחייבויות ובהוצאות, ואפשרות לבחינת הקרקע העסקית והפוטנציאל.

 

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

מהו עוסק פטור?

המונח עוסק פטור מתייחס לפטור שניתן לעוסקים הנחשבים כבעלי מחזור הכנסות נמוך, מתשלומי מע”מ. תשלום מע”מ- הוא מס ערך מוסף, חל על מרביתם המוחלט של המוצרים והשירותים בשוק באופן אחיד, ועומד נכון לשנת 2021 על-17%

הפטור מתשלומי המע”מ אינו פטור כלכלי כי אם תפעולי. את עלות המס מטילים בעלי העסקים על הצרכנים, כאשר הם עצמם מהווים צינור להעברתו אל רשות המיסים. קבלת הפטור מהעברת תשלומי מע”מ אל רשויות המס- מאפשרת לעוסק הפטור לתמחר את שירותיו ב-17% נמוך ממתחריו בתחום המהווים עוסקים מורשים וחברות, ובכך לזכות ביתרון משמעותי בחדירה לשוק.

פטור ממע”מ גם מספק לעוסק את האפשרות לספק דיווח עוסק פטור ברמה השנתית בלבד, בשונה מדיווח חודשי או דו חודשי שנדרש מן העוסקים המורשים.

דיווח עוסק פטור

תקרת הכנסות לעוסק פטור

כאמור, העוסק הפטור כפוף לתקרת הכנסות, העומדת נכון לשנת 2021 על 99893 ₪ בשנה. נתון זה מייצג הכנסות בלבד ללא קיזוזים וניכויים.

בגין חריגה מתקרה זו ניתן לדווח על עסקה חד פעמית בגינה חלה העלייה מסכום ההכנסות השנתי הצפוי, ולשלם את המס בגינה. במידה והחריגה מייצגת התנהלות קבועה וגידול בהכנסות שצפוי להימשך, על העוסק הפטור לשנות את מעמדו מעוסק פטור למעמד של עוסק מורשה.

דיווח עוסק פטור לרשויות המס

עם סיומה של שנת מס מחויב העוסק הפטור בדיווח לרשויות על הכנסותיו:

דיווח למע”מ- דיווח לרשות מס ערך מוסף תתבצע עד לתאריך 31.1 בשנה העוקבת לשנת המס האמורה, ותכלול הצהרה בת שורה אחת הכוללת את סכום ההכנסות השנתי של העוסק הפטור. ניתן להגיש הצהרה זו באופן מקוון באתר רשות המיסים, באופן ידני במשרדי הרשות או בדואר, או באמצעות מייצג.

דיווח למס הכנסה- הדו”ח השנתי אשר מוגש למס הכנסה יכלול את דיווחי ההכנסות, דיווחים בגין הוצאות מוכרות, אישור הפקדה לתכנית פנסיה או לקופת גמל כנדרש בחוק, אישורים על הטבות מס וכל מידע רלוונטי אחר.

כאשר מדובר בעובד שכיר שהוא גם עצמאי ובעל עסק מסוג עוסק פטור, ההכנסות מעבודה כשכיר אשר התקבלו במהלך השנה יכללו בדו”ח אף הם.

במקרה של בני זוג נשואים, כאשר אחד מן השניים הוא עוסק פטור, יש להצהיר גם על הכנסת בן/בת הזוג מעסק או מעבודה, שכן תחשיב המס השנתי כולל בתוכו אלמנט של מצב משפחתי.

את הדו”ח יש להגיש עד לתאריך 30.4 לשנה העוקבת לשנת המס, כאשר בתוך 90 ימים תתקבל שומת מס ממס הכנסה, המהווה אישור ואסמכתא להכנסות העוסק לכל דבר ועניין.

פתיחת עוסק פטור באמצעות מייצג, יועץ מס ומנהל חשבונות, תסייע רבות בהתנהלות השוטפת, בהגשת דוחות המס בזמן וכהלכה, במיצוי הטבות והקלות מס אפשריות, ובמניעת איחורים ותקלות שעשויים להוביל לחקירות מס, לקנסות ולסנקציות נוספות.

העלויות התפעוליות בניהול תיק עוסק פטור הן נמוכות ושוות לכל נפש, ומסייעות ליזם ולבעל העסק לעסוק בתחום המומחיות שלו, ולזכות בניהול פיננסי אחראי ומקצועי, על ידי גורמים שזה תחום התמחותם.

אישור ניהול ספרים עוסק פטור

אישור עוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור

הוצאות מוכרות עוסק פטור

סגירת עוסק פטור

תקרת עוסק פטור 2022

רואה חשבון לעוסק פטור

פתיחת עוסק פטור אונליין

פתיחת עוסק פטור

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370