דוח שנתי לעוסק פטור

פתיחת עוסק פטור היא בחירה במעמד עסקי בעל יתרונות רבים, בעיקרם הפטור מגביית ומתשלום מס ערך מוסף, העומד כיום על 17% מסך כל עסקה, רכישה או שירות.

אישור עוסק פטור אינו פוטר את העוסק מחובת דיווח, הן למס הכנסה והן למס ערך מוסף, כאשר היתרון הגדול בדיווחי העוסק הפטור לרשויות המס, הוא שמדובר בחובת דיווח שנתית בלבד.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

דו”ח שנתי לעוסק פטור- מע”מ

עם סיום השנה האזרחית יקבל העוסק הפטור אל כתובתו הרשומה מכתב מרשות המיסים ובו בקשת דיווח על סכום ההכנסות השנתי אותו השתכר במהלך אותה שנת מס. חשוב להקפיד על דיווח ההכנסות במלואן, ללא ניכויים וקיזוזים, שכן הדיווח למע”מ מחייב דיווח על הכנסות במלואן ללא קשר לרווחיות העסק.

את הדיווח ניתן להעביר באמצעות הדואר במכתב חוזר על גבי טופס מצורף, באתר רשות המיסים בדיווח אונליין באמצעות הזדהות בשם משתמש וסיסמה, או בפניה והגעה פיזית אל משרדי רשות המיסים המקומיים וחתימה במקום על האטפס האמור.

לקוחות עסקיים אשר מיוצגים על ידי רואה חשבון, יועץ מס או מנהל חשבונות במיקור חוץ, ידווחו על ידי הגורם המייצג.

את הדיווח יש להגיש עד תאריך 31.1 לשנה העוקבת לשנת המס האמורה.

מהות הדיווח למע”מ הוא הצהרה על עמידה בסכום תקרת ההכנסות שנקבעה לעוסק פטור בחוק.

דוח שנתי לעוסק פטור

דו”ח שנתי לעוסק פטור- מס הכנסה

הדו”ח השנתי למס הכנסה הוא מורכב יותר, ויכלול מידע נוסף על הפעילות העסקית מלבד הכנסות העסק. עוסק פטור ידווח את סכומי ההכנסות השנתיים בלבד, ללא פירוט חודשי, תחת שורת ההכנסות בדו”ח.

ניתן ומומלץ לדווח גם על הוצאות העסק המוכרות במס- מה שיפחית את שורת הרווחיות ואת חבות המס השנתי. הדיווח בגין ההוצאות יכלול קבלות בגין אותן הוצאות.

אל הדו”ח חובה לצרף אישור על הפקדות לתכנית פנסיה או קופת גמל על פי חוק (הפקדות אלה הן בבחינת הוצאה מוכרת).

יש לצרף מסמכים נוספים בעלי רלוונטיות לנושא המס דוגמת אישור תושב לעוסקים החיים ביישובים המזכים בהטבת מס, אישור עולה חדש וכדומה.

הדו”ח השנתי יכלול גם הוצאות בגין שכר עובדים במידה וקיימות, מה שלרוב לא רלוונטי עבור העוסק הפטור שבשל הכפיפות לתקרת ההכנסות אינו מעסיק עובדים נוספים.

בדומה לדיווח למע”מ גם את הדו”ח השנתי למס הכנסה ניתן להגיש באמצעות מספר דרכים:

  • הגשה מקוונת אונליין.
  • הגשה משולבת- הדפסת הדו”ח, מילוי וסריקה והגשה במערכת הממוחשבת.
  • הגשה ידנית במשרדי רשות המיסים.
  • הגשה באמצעות גורם מייצג.

דיווח שנתי לביטוח לאומי

הביטוח הלאומי הוא אחד מן השותפים לעסק, כאשר כל עוסק, פטור או מורשה, נדרש להפריש 10% מרווחיו לטובת הביטוח הלאומי. עם פתיחת תיק עוסק פטור ורישום העסק כחוק, נדרש העוסק לדווח על שינוי מעמדו (מלא מועסק או עובד שכיר- לעוסק פטור). עם הדיווח יספק העוסק המורשה לביטוח הלאומי אמצעי תשלום פעיל לגביית הוראת קבע חודשית, בסכום אשר יוערך על ידו.

עם סיום שנת המס אין צורך בפניה אל הביטוח הלאומי, ולאחר אישור הדו”ח השנתי למס הכנסה וקבלת שומת מס- יתבצע תחשיב על ידי הביטוח הלאומי, ויישלח לעוסק, לצד חבות תשלום נוספת או זיכוי. חשוב לדעת: במקרה של אירוע מסוג תאונת עבודה יבוצע התחשיב לזכויות העובד על פי סכומי התשלום ששולמו בפועל לאותה שנה- ועל כן לא מומלץ להקציב סכום נמוך ביחס להכנסות לתשלום החודשי, מה גם שזה יביא לצבירת חוב לסוף השנה. מומלץ להסתייע בשירותי יועץ מס ומנהל חשבונות שפועל בצורה דיגיטלית, ולשלם את חבות הביטוח הריאלית לשמירה על הזכויות הביטוחיות במקרה הצורך.

אישור ניהול ספרים עוסק פטור

אישור עוסק פטור

תקרת עוסק פטור 2022

רואה חשבון לעוסק פטור

פתיחת עוסק פטור אונליין

פתיחת עוסק פטור

סגירת עוסק פטור

הוצאות מוכרות עוסק פטור

דיווח עוסק פטור

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370