אישור עוסק פטור

לצורך הקמתו של עסק בישראל, נדרש רישום אל מול רשויות המס, עוד בטרם תחילת הפעילות העסקית. עוסק פטור מספק אפשרות רישום נוחה ומהירה, לצד תפעול פיננסי פשוט במיוחד וחיסכון כלכלי.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

הפטור אשר ניתן לעוסק פטור הוא פטור מתשלומי מע”מ- מס ערך מוסף, בלבד. עוסק פטור יהיה מחויב בתשלומי מס הכנסה על פי תקרת ההכנסות בפועל, בדומה לעוסק מורשה, כאשר תקרות המס הקבועות בחוק אינן מבדילות בין עוסק פטור, עוסק מורשה או עובד שכיר. שורת ההכנסות הסופית היא שקובעת את חבות מס הכנסה שחל על כל אזרח.

אישור עוסק פטור

פטור ממע”מ

מס נוסף המתקיים במדינת ישראל הוא מס ערך מוסף, העומד על 17% מערכה של כל עסקה / מכירה. מס זה חל על הרוכש ומועבר למדינה באמצעות תמחור המוצרים והשירותים בתוספת 17% האמורים, על ידי בעלי העסקים והחברות במשק.

למעשה, פטור ממע”מ מאפשר לעוסק הפטור שלא לגבות את הסכום מלקוחותיו, ועל כן גם לא להעביר אותו למדינה.

בפועל הצרכן הפרטי בישראל מסתכל על שורת הסך הכל לתשלום התחתונה, ואין מעניינו הסטטוס של בית העסק ונותן השירות. עוסקים פטורים רבים בוחרים בין הוזלת המחיר ללקוח והשגת יתרון תחרותי בשוק בזכות הפטור ממע”מ, לבין קביעת תמחור למוצרים ולשירותים שמאגד בתוכו את המע”מ, ממנו הם פטורים לתשלום.

יתרון נוסף של העוסק הפטור הוא שורת הוצאות גבוהה יותר המשמשת לצרכי הקטנת סכום הרווחיות המוצהר, והפחתת שיעור מס הכנסה בשל כך.

מהו אישור עוסק פטור ומתי הוא נדרש?

אישור עוסק פטור ניתן לעוסק הפטור עם פתיחת התיק במשרדי מס ערך מוסף, במקום. מדובר באישור רשמי הכולל את שם העסק ותחום העיסוק, ומספר הזיהוי המהווה גם את מספר העוסק.

האישור מהווה גם תעודה רשמית מטעם מדינת ישראל, המעידה על הרישוי שניתן לעוסק המורשה למתן שירותים, מכירת מוצרים והנפקת קבלות.

את התעודה רצוי להציג במקום גלוי ו/או לספק לכל בעל עניין, כאסמכתא לקיום פעילות עסקית חוקית ומורשית.

דרישה להצגת תעודת עוסק מורשה עשויה להתקבל על ידי הרשות המקומית, כתנאי לרישום בית העסק.

בעת פתיחת חשבון בנק עסקי תידרש הצגת התעודה כאסמכתא, כמו גם אל מול חברות עסקיות דוגמת חברות התקשורת והסלולר, כתנאי לקבלת הטבות ותנאים אשר שמורים ללקוחות עסקיים בלבד.

בעבודה אל מול לקוחות עסקיים עשוי העוסק להידרש להצגת אישור עוסק פטור כתנאי להתקשרות.

הנפקת קבלות- עוסק פטור

עוסק פטור אינו מורשה בהנפקה של חשבוניות מס, ועליו לנהל פנקסי קבלות המהוות אסמכתא לקבלת תשלום. בשונה מעסק מורשה אשר מנפיק חשבונית ללקוחותיו- וזו מהווה גם דרישת תשלום, העוסק המורשה ינפיק מסמך רשמי רק לאחר וכנגד קבלת תשלום בפועל.

מקבל השירות והמשלם לא יוכל לעשות שימוש בקבלה זו לצורך זיכוי במע”מ.

עוסק פטור יוכל להזמין פנקסי קבלות מודפסים מבתי דפוס, כאשר הקבלות יהיו ממוספרות בסדר כרונולוגי, יכללו את שם העוסק, מספר הרישוי וכתובת בית העסק. אפשרות שניה ונוחה יותר היא חיבור לתוכנת קבלות דיגיטלית, תוך הכנסת כל פרטי העסק, והנפקת קבלות ללקוחות באמצעות אתר או אפליקציה במסגרת של מנוי חודשי. הפתרונות הדיגיטליים יאפשרו גם רישום ושמירה של לקוחות קבועים ואפשרות להנפקת סיכום לתשלום, חשבון עסקה, דו”חות ופתרונות נוספים.

בהתקשרות עם משרד ייעוץ מס ו/או הנהלת חשבונות, חלק מנותני השירותים הללו ישלבו אפליקציה ייעודית המסונכרנת עם המשרד, לצורך העברת מידע, הנפקת קבלות ותיעוד עסקאות, מה שיוצר חוויית שירות וניהול פיננסי יעיל, ואפשרות מעקב אחר פעילות העסק בזמן אמת.

אישור ניהול ספרים עוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור

דיווח עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור

הוצאות מוכרות עוסק פטור

סגירת עוסק פטור

תקרת עוסק פטור 2022

פתיחת עוסק פטור אונליין

רואה חשבון לעוסק פטור

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370