אישור ניהול ספרים עוסק פטור

החלום על עסק עצמאי כולל לא מעט התעסקות בירוקרטית ודרישה של רשויות ומוסדות שונות, החל משלבי הרישום וההצהרה, הדיווח השוטף, וכלה באישורים שונים להם עשוי להידרש העוסק הפטור לאורך שנות פעילותו.

אחת הדרישות הללו היא דרישה להצגת אישור ניהול ספרים.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

מהו אישור ניהול ספרים?

אישור ניהול ספרים הוא אישור רשמי אשר מונפק על ידי רשויות המס, ומהווה אסמכתא לרישום העסק באופן חוקי, לדיווח כנדרש ולמילוי חובותיו כלפי רשויות המס. למעשה, אישור זה הוא דרך נוספת להבטיח קבלת שירותים מעסק פעיל, רשום ומורשה לפעילות כחוק.

אישור ניהול ספרים עוסק פטור

בעבור מי נדרש האישור?

אישור זה יידרש מן העוסקים לסוגיהם, בעת התקשרות לצורך מתן שירותים עם גופים מטעם המדינה, גופים ממשלתיים, ציבוריים, עמותות אשר מתוקצבות על ידי המדינה, חברות אשר נסחרות בבורסה וכל חברה או גוף בעלי עניין ציבורי. על פי חוק, כל הגופים האמורים, לא יוכלו לרכוש שירותים או מוצרים מעסק עצמאי- ללא הצגת אישור ניהול ספרים תקין מטעמו.

אישור ניהול ספרים עוסק פטור

עוסק פטור מצוי תחת חבות זאת, ולא חל עליו פטור מהמצאת אישור ניהול ספרים במקרה ודרישה זו עולה על ידי הגורם הרלוונטי.

כיצד ניתן להנפיק את האישור

האישור יונפק על ידי רשות המיסים, לעסק רשום כנדרש בכל רשויות המס, ללא עלות. ניתן להנפיק את האישור במשרדי רשות המיסים ביחידת מס הכנסה תוך הזדהות במקום, או באמצעות הגשת בקשה דיגיטלית באתר רשות המיסים. עם סיום תהליך הרישום והבקשה האישור הרשמי יתקבל בדואר האלקטרוני אל העוסק באופן מידי.

היערכות מוקדמת

עוסק פטור הוא עסק פעיל ובעל רישיון לכל דבר ועניין, וככזה צפוי שמעת לעת יידרש להציג אסמכתאות בגין פעילותו. מומלץ לכל עוסק להיערך מראש ולהנגיש עבורו ועבור לקוחותיו הפוטנציאליים מסמכים ואישורים אשר עשויים להידרש לצורך מתן שירותים והבודה השוטפת.

בין המסמכים הנדרשים:

אישור עוסק פטור- תעודה רשמית מטעם מדינת ישראל המאפשרת את פתיחת העסק ותחום העיסוק כפי שהוצהר, וניתנת במעמד פתיחת העסק מול משרדי מס ערך מוסף. תעודה זו מומלץ לסרוק ולשמור, לצורך שליחה והצגה לכל דורש, וכאשר מדובר בעסק בעל מיקום פיזי וקהל מבקרים גם למסגר ולתלות במקום גלוי ובולט.

תעודת מקצוע- תעודה המעידה על השכלה או הכשרה בתחום המקצועי האמור, ובמידה וקיימות מספר תעודות כאלה, יש לשמור, לסרוק ולהציג את כולן. רבים הלקוחות, הפרטיים והעסקיים כאחד, שתעודה כזאת תהווה עבורם תנאי להתקשרות. יתרה מזאת, ישנם מקצועות בהם העיסוק אסור ללא הסמכה רשמית, והצגת הסמכה זו באופן פומבי תהווה אסמכתא לכשירות בית העסק.

שומת מס- שומת המס השנתית תתקבל על ידי רשות מס הכנסה, עם סיום שנת הפעילות הראשונה של העסק או חלק ממנה (שנה קלנדרית שהסתיימה ב 31.12, גם אם העסק נפתח במהלך אותה שנה ופעל באופן חלקי), ובהמשך מדי שנת מס. שומת המס תהווה אישור על הצהרה ומילוי של דו”ח מס הכנסה שנתי, ועשויה להידרש להצגה בעבור גופים פיננסיים ואחרים, כאסמכתא על רווחיות העוסק. שומת המס מהווה חלופה לתלושי המשכורת אותם נדרשים להציג עובדים שכירים.

שומת המס תתקבל עד לתקופה בת שלושה חודשים ממועד הגשת הדו”ח השנתי מס הכנסה, ויש לשמור את כלל שומות המס לאורך השנים.

ניתן לקצר ולהקל את כלל התהליכים הבירוקרטיים, לרבות פתיחת התיק מול רשויות המס השונות, הדיווחים השנתיים והאחרים והנפקת הדו”חות והאישורים, באמצעות שירותי ליווי, ייעוץ וייצוג של גורם מקצועי בתחום ייעוץ המס.

אישור עוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור

דיווח עוסק פטור

הוצאות מוכרות עוסק פטור

סגירת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור

תקרת עוסק פטור 2022

רואה חשבון לעוסק פטור

פתיחת עוסק פטור אונליין

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370