תיאומי מס לעוסק פטור

חבות המס חלה על כל אזרח המשתכר מעבודה בישראל (ולעתים גם על הכנסות ממקורות שאינן משלח יד), כאשר תחשיב המס מחושב על פי דרגות הכנסה.

אחוז המס וסכומי התשלום מחושבים בתלוש השכר החודשי בעבור שכירים, ונדרשים כמקדמות על בסיס הערכה אצל עצמאים, כאשר בשני המקרים הסכום הסופי מחושב ביחס להכנסות השנתיות.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

מיסוי עוסק פטור

על העוסק הפטור חלה חובת מס הכנסה על פי דרגת ההכנסות שלו. במידה והעסק האמור הוא מקור ההכנסה היחיד שלו, תחשיב המס הסופי יבוצע בהתאם לדו”חות המס השנתיים אותם הוא מגיש ולאחר אישורם והנפקת שומת המס. במידה ובעל העסק הפטור מחזיק בהכנסה נוספת, מעסק או מעבודתו כשכיר, עליו לבצע תיאום מס על מנת למנוע תשלום יתר למס הכנסה.

תיאומי מס לעוסק פטור

שכיר בעל עוסק פטור

הסטאטוס עוסק פטור מיועד ליזמים המכוונים לעסק בעל תקרת הכנסות, כאשר נכון לשנת 2021 תקרה זו עומדת על: 99,893 ₪ בשנה. מדובר ברמת הכנסות שיכולה להתאים הן לאדם פרטי לצרכי פרנסה כאשר זו הכנסתו היחידה, והן לעובד שכיר המבקש לבוא במשלח יד על פי כישוריו, ולזכות בהכנסה נוספת.

בשל רמת ההכנסה המוגבלת, רבים העובדים השכירים אשר בוחרים לשלב ערוץ הכנסה נוסף תחת הרישום עוסק פטור, שצורך מעט בירוקרטיה ועלויות תפעול נמוכות.

כאשר המיסוי יתבצע ללא תיאום מס, ישלם העוסק בגין אחד ממקורות ההכנסה את המס המקסימלי העומד על 49%, מבלי להתחשב בדרגת ההכנסות הסופית בפועל.

תיאום המס יכול להתבצע בתוך שנת המס בלבד ולא באופן רטרואקטיבי, אולם במידה ושולם מס עודף ניתן להגיש בקשה להחזר מס לתקופה בת עד שש שנים אחורה.

אין חובה חוקית לביצוע תיאום מס ומדובר באינטרס וכלי להגנה על העובד/העוסק, במטרה לצמצם את חבות המס והתשלומים למס הכנסה.

ניתן לבצע תיאומי מס באמצעות האתר הממשלתי בקישור הבא >>

 

הנהלת חשבונות

פתיחת עוסק פטור

החזרי מס

ייצוג מול רשויות המס

הצהרת הון עוסק פטור

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370