פתיחת תיק עוסק פטור

פתיחת עסק אינה חייבת להיות מורכבת, ויכולה לתת מענה לשכירים המבקשים לעשות שימוש בכישוריהם במטרה לייצר הכנסה נוספת באופן חוקי ומורשה, כמו גם ליזמים המבקשים להקים עסק בתהליך מהיר ויעיל, ללא עלויות מכבידות.

פתיחת תיק עוסק פטור היא למעשה הדרך הקלה והיעילה לרישום עסק חדש, וזאת בתנאי וזה עומד בפרמטרים הנדרשים, הנוגעים לאופי הפעילות של העסק, כמו גם לתקרת ההכנסות הצפויה שלו.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

למי מיועד רישום עוסק פטור

פתיחת תיק עוסק פטור מיועדת עבור יזמים המעוניינים לספק שירות ו/או מוצרים במסגרת עסקית, כאשר תקרת ההכנסות השנתית, בשנה קלנדרית, אינה צפויה לעלות על 99,893 ₪ בשנה.

תצורת הרישום מתאימה ליזמים המכוונים לרווחיות מוגבלת, הן בשל רצונם להשקיע זמן מוגבל בבית העסק, והן בשל בחירה בתחומי פעילות שזה הוא גבול הרווחיות הצפוי להם. פתיחת תיק עוסק פטור מתאימה גם ליזמים צעירים אר מעוניינים לבחון את תגובת השוק ופוטנציאל הרווחיות בזמן אמת, לצמוח בהדרגה ולזכות בתחילת הדרך להקלות הבירוקרטיות ולפטור מתשלומי מס ערך מוסף הנהוג.

פתיחת תיק עוסק פטור

כמו כן הרישום מוגבל ואינו מאפשר לבעלי עיסוק בתחומים מסוימים להירשם כעוסקים פטורים, וזאת גם אם עומדים בתקרת ההכנסות שנקבעה. בין תחומי העיסוק שאינם מורשים להירשם כעוסקים פטורים:

 • הנדסאים
 • אדריכלים
 • טכנאים
 • יועצים ארגוניים
 • סוכני ביטוח
 • מדענים
 • עורכי דין
 • רואי חשבון
 • שמאי מקרקעין ורכוש
 • מקצועות הרפואה (רופאים ומקצועות תומכים)
 • טכנאי במה
 • מרצים
 • מורים
 • סוחרי רכב
 • אגרונומים

הרשימה המלאה נמצאת באתר רשות המיסים ונתונה לשינויים. מומלץ להתעדכן בטרם ההגעה לצרכי רישום.

מתי יש לבצע את הרישום?

כל המעוניין לספק שירותים ו/או מוצרים, בפעילות בעלת אופי עסקי, הכוללת תזרים הכנסות, נדרש לבצע רישום מבעוד מועד אל מול רשויות המס. על פי חוק במדינת ישראל לא ניתן לקיים פעילות כזאת, בכל היקף ולכל תקופת זמן, ללא הסדרת הרישום ודיווח שוטף על ההכנסות לרשויות המס. בשל כך, הדיווח והרישום נדרשים בטרם תחילת הפעילות בפועל.

 

 

כיצד מתבצע הרישום?

על מנת להקים עסק פטור בישראל יש לפנות ולהירשם אל מוש שלושה גורמים:

רשויות מס ערך מוסף- הגעה אל משרדי מע”מ האזוריים, מצויד במסמכים הבאים:

תעודת זהות

טופס 821

חוזה שכירות או רכישה של המבנה במידה וקיים (משרד, בית מלאכה, חנות)

אסמכתא על קיום חשבון בנק על שם העוסק.

משרדי מס הכנסה- רישום ופתיחת תיק במשרדי מס הכנסה יתבצעו לאחר ובסמיכות לפתיחת התיק במע”מ.

הביטוח הלאומי- לאחר הרישום ברשויות המס יש לבצע רישום בסניף הביטוח הלאומי לשינוי סטאטוס ולקביעת מקדמות תשלום.

עם סיום הליך הרישום במשרדי מע”מ יקבל בעל העסק תעודת עוסק פטור, אותה יידרש להציג אל מול גורמים שונים, ו/או לכל דורש במסגרת פעילותו העסקית.

דיווח לרשויות המס:

לאחר הרישום בפועל, נדרש בעל העסק להנפיק קבלה בגין כל הכנסה שהתקבלה במסגרת הפעילות העסקית, לנהל ספרי חשבונות ולבצע רישום מסודר.

בסיום כל שנה קלנדרית, ולא יאוחר מתאריך 3.1 לשנה העוקבת, יידרש לדווח לרשויות מע”מ את סכום ההכנסות השנתי, אשר לא יעלה על סכום התקרה שנקבע.

תשלומי מס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי ישולמו כסדרם על פי רמת ההכנסה.

עוסק פטור, בדומה לעוסק מורשה נדרש להפקדת כספים קבועה לתכנית פנסיונית, באחוז קבוע על פי תקרת הכנסותיו.

פתיחת תיק עוסק פטור באמצעות מייצג

כפי שניתן לראות, פתיחת תיק עוסק פטור אינה מורכבת, ויחד עם זאת כוללת התנהלות אל מול מספר מוסדות ורשויות, עיסוק בטפסים ובבירוקרטיה לא מועטה. בעוד שניתן כמובן לשאת בנטל ולהתנהל באופן עצמאי, ניתן כבר בשלב זה ללמוד את שעל כל בעל עסק עצמאי לדעת: להסתייע באנשי מקצוע מובילים בתחומם ולהוציא למיקור חוץ פעולות ועיסוקים אשר אינם נוגעים באופן ישיר לתחום העיסוק והמקצועיות של בית העסק.

ניתן ואף מומלץ לפנות אל גורם מקצועי: יועץ מס ו/או מנהל חשבונות מוסמך, ולהעמיד לרשותו ייפוי כוח להתנהלות וייצוג אל מול רשויות המס והביטוח הלאומי. הגורם המייצג יבצע את פתיחת התיקים והרישום פועל אל מול כל אחד מן הגורמים הנדרשים, לצד הכוונה והנחיות לבעל העסק. מלבד הרישום הראשוני מייצג מקצועי יסייע בקביעת תשלום קבוע לביטוח הלאומי על פי הערכת הכנסות צפויה באמצעות הוראת קבע, במטרה שלא לספוג תשלום שנתי כבד בסיום שנת המס.

שירות ראשוני נוסף שנדרש מבעל העסק הוא הגשת הצהרת הון- הצהרה ראשונית מפורטת הנוגעת לנכסים ולהון אשר ברשותו, ותהווה בסיס להשוואה לאורך כל שנות הפעילות של העסק. גורם מייצג המלווה את בית העסק ממעמד הפתיחה והרישום יהיה אמון גם על הגשת ההצהרה הנדרשת במועדה, תוך תיאום ושיתוף עם בעל העסק.

פתיחת תיק עוסק פטור באמצעות גורם מייצג יכולה להינתן כשירות עצמאי, או כתחילה של התקשרות ארוכת טווח, ליווי בית העסק, ייצוג אל מול רשויות המס, מילוי והגשת דו”חות לאורך השנה, ניהול פיננסי, חשבונאות, דיני עבודה ושכר ושירותם אחרים על פי צורך.

 

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המעבר ושינוי הסטאטוס ברישומים מעוסק פטור לעוסק מורשה הוא מעבר משמח, אשר מעיד על גידול קבוע בהכנסות ופריצה של תקרת הזכוכית הראשונית שהוגדרה. לפני ביצוע המעבר בפועל יש לבצע מעקב מדויק אודות מקורות ההכנסה ולוודא כי מעבר כזה לא יוביל לירידה ברווחיות, בשל חובת תשלומי מע”מ לצד תמחור שירותים באופן שאינו מביא זאת בחשבון.

ליווי מקצועי של מנהל חשבונות יסייע הן בקבלת ההחלטה נכונה והן בביצוע המעבר בפועל.

על מנת לעבור מרישום של עוסק פטור לרישום של עסק מורשה יש לבצע את הפעולות הבאות:

 • פניה למשרד מס ערך מוסף המקומי, מילוי והגשה של טופס 821 חדש, בצירוף המסמכים: תעודת זהות, אישור על ניהול חשבון בנק או צילום של צ’ק מבוטל מן החשבון, העתק חוזה שכירות למקום הפעילות (או בעלות על הנכס), אסמכתאות המעידות על גובה ההכנסות שיתמכו בצורך במעבר: דו”ח רווח והפסד, פירוט הכנסות חתום על ידי יועץ מס/מנהל חשבונות/ רואה חשבון.
 • תמחור- תמחור מחדש של השירותים באופן שיביא בחשבון את תשלום המע”מ.
 • הפקת חשבוניות מס- רישום במסגרת שירותי חשבונית ממוחשבת/ תוכנת הנהלת חשבונות פרטית/ חשבוניות מודפסות. עוסק מורשה בשונה מעוסק פטור מחויב בהפקת חשבונית עסקה ולא בקבלה כנגד תשלום בלבד.
 • התאמה והגדלה של מקדמות התשלום לביטוח לאומי ולמס הכנסה, כמו גם התאמה ועדכון של סכום ההפקדה בעבור קרן הפנסיה כנדרש בחוק.

חיים מזרחי, יועץ מס ומנהל חשבונות מוסמך, מלווה מאות עסקים ויזמים בדרכם אל דרך עצמאית והגשמה של חלומות ומאווים, בבדיקת היתכנות, פתיחת תיק עוסק פטור, הגשת דוחות וליווי פיננסי, במקצועיות שאין שניה לה. בזכות ייעוץ מקצועי, ניסיון וליווי אישי, לקוחותינו זוכים לעין מקצועית והכוונה, התאמה מלאה ברישום, ייצוג אל מול רשויות המס בהליכים בירוקרטיים ואחרים, מיצוי זכאות להטבות מס ושקט נפשי מוחלט. משרדנו פועל באמצעות צוות מוביל ושלל הכלים המקצועיים, עדכנות מקצועית, חדשנות טכנולוגית ונגישות המידע ללקוח בכל עת.

הצהרת הון עוסק פטור

תיאומי מס לעוסק פטור

הנהלת חשבונות

החזרי מס

ייצוג מול רשויות המס

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370