עוסק פטור 2022 – המדריך המלא

פתיחת תיק עוסק פטור היא הדרך הנגישה והנוחה ביותר ליציאה לדרך עצמאית, ומעניקה ליזמים ובעלים של עסקים קטנים דרך נוחה, יעילה וכלכלית לרישום ולניהול הספרים והפיננסיים של העסק.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

עוסק פטור- משמעות ויתרונות

עוסק פטור הוא מה שהיה מוכר בעבר כעוסק זעיר. המונח עוסק פטור מתייחס להבדל העיקרי שבין העוסק הפטור לפלטפורמות עסקיות אחרות: פטור מגביה ומהעברה של תשלומי מס ערך מוסף.

מס ערך מוסף– מע”מ, הוא מס רכישה המוטל על כל מוצר או שירות במשק בישראל.

חובת המס מוטלת על רוכש השירות, אולם אופן הגבייה מתבצע באמצעות המוכר/נותן השירות ובעל העסק, כתוספת למחיר באחוז המס הנקוב, דיווח לרשויות המס והעברת התשלום.

מס ערך מוסף עומד כיום על 17% מסך העסקה.

עוסק פטור כאמור אינו מחויב בס ערך מוסף, אולם גם אינו רשאי להזדכות בגינו, על חלקו היחסי בהוצאות העסק.

בשל כך הוצאות העסק מחושבות במלואן ללא ניכוי, לצרכי תחשיב מס הכנסה ותשלומי הביטוח הלאומי.

יתרון נוסף הוא צורך בדיווח לרשות מס ערך מוסף בתדירות שנתית בלבד, בשונה מתדירות חודשית או דו חודשית, לה נדרש העוסק המורשה.

כמו כן עוסק פטור זכאי לאישור ניכוי מס במקור, כבר במעמד פתיחת העסק, ללא צורך בתקופת המתנה בת שישה חודשים כנהוג.

אופן הרישום והדיווח הוא מקל, וכן העלויות התפעוליות של עוסק פטור הן נמוכות יותר מתצורות רישום אחרות.

המגבלה החלה על העוסק הפטור היא מגבלת הכנסות תחת תקרה שנתית המוגדרת בחוק.

עוסק פטור 2022

למי מתאים לפתוח תיק עוסק פטור?

פתיחת עוסק פטור מתאימה ליזמים אשר מבקשים לספק שירותים ו/או מוצרים כנגד תשלום, בדרך חוקית ותוך היכולת להנפיק קבלות ללקוחות, ויחד עם זאת לצמצם בעלויות התפעוליות ובמסלולי הדיווח. עסק במעמד עוסק פטור מחזיק בתקרת זכוכית מל ראשו, כאשר קיימת תקרת הכנסות שנתית מוגבלת להכנסות העסק.

עוסק פטור עד איזה סכום

עוסק פטור תקרה 2021

בשנת המס 2021 עמדה תקרת המס לעוסק פטור על סך 99,893 ₪ בשנה, שעל פי תחשיב חודשי הם: 8,324 ₪ בחודש. התחשיב מתבצע ברמה השנתית בלבד ומצוין ברמה החודשית לצורך המחשה בלבד.

תקרת עוסק פטור 2022

בשנת 2022 עודכנה תקרת ההכנסות המותרת לעוסק פטור, והיא עומדת על: 102,292 ₪ בשנה, ובחלוקה חודשית: 8,524 ₪.

 

מה קורה שעוסק פטור עובר את תקרת ההכנסות

מה קורה במידה ועוסק פטור עובר את תקרת ההכנסות המותרת?

יזמים ועוסקים רבים חוששים ממעמד של עוסק פטור, בשל חוסר הידיעה והיכולת לחזות את ההכנסות הצפויות, והחשש מהסתבכות עם רשויות המס במקרה של חציית התקרה האמורה.

בהיבט המיסוי, חצייה של תקרת ההכנסות המותרת ניתנת לפתרון בשתי דרכים:

  • הצהרה על עסקה חד פעמית– הצהרת העוסק על עסקה חד פעמית בהיקף משמעותי, שהביאה לגידול בהכנסות מעבר לצפוי. בהנחה ועסה כזאת אינה צפויה לחזור על עצמה, יידרש העוסק לשלם את חבות המס (מס ערך מוסף ממנו הוא פטור) בגין העסקה האמורה, ויוכל להמשיך בפעילותו השוטפת באותו מעמד.
  • מעבר לעוסק מורשה– במידה וחציית תקרת ההכנסות התרחשה כתוצאה מגידול טבעי בהכנסת העסק, וניכר כי גידול זה משקף את הפעילות העסקית הקבועה, יוכל העוסק לבקש ולהמיר את מעמד העסק מעוסק פטור לעוסק מורשה, בקביעות.

בהיבט העסקי והפיננסי חשוב שלא להתייחס לסכום המוגדר כאל תקרה, אלא כאל רשת ביטחון המספקת הקלות ונוחות דיווח לעסקים המתאימים לפרופיל וצפי ההכנסות, אולם לא לחשוש מצמיחה עסקית ומגידול, ששכרם בצדם.

עוסק פטור ושכיר- האם ניתן לשלב בין השניים?

שכירים רבים מבקשים לנסות את מזלם בפתיחת עסק פרטי, במיצוי כישורים ויכולות אישיות לצורך הגדלת ההכנסות. שכיר יוכל לפתוח תיק עוסק פטור, ללא מגבלה, כאשר שכר עבודתו לא ייחשב לצורך תקרת ההכנסות המוגדרת עבור עוסק פטור.

השכיר יפתח תיק עוסק פטור על פי ההנחיות, וינהל ספרים כנדרש, כאשר בדיווחי מס הכנסה השנתיים יכלול את הכנסותיו כשכיר, לצד מסמכים המפרטים את התשלומים שנוכו משכרו לטובת מס הכנסה, ותחשיב המס יביא בחשבון את כלל הכנסותיו לצד הניכויים האמורים.

פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור מתבצעת באמצעות פניה ורישום אל מול מספר רשויות:

משרדי מע”מ– פניה אל משרדי מס ערך מוסף באזור המגורים של העוסק או באזור הפעילות של העסק. במסגרת הרישום יש להציג אישור הסמכה/מקצוע, אסמכתא לניהול חשבון בנק, תעודת זהות, מסמך בעלות או השכרה של נכס נדל”ן שיהווה את כתובת העסק (ניתן לרשום את כתובת המגורים הקבועה ככתובת העסק), וכן טופס 821 המפרט את פרטי העוסק והעסק המיועד. עם הגשת כלל המסמכים במע”מ ופתיחת התיק- יקבל העוסק מפקיד מע”מ הנפקת אישור עוסק פטור ראשוני, כאשר התעודה המקורית תישלח אליו בהמשך בדואר לכתובת האמורה.

משרדי מס הכנסה– הרישום במס הכנסה צריך להתבצע בסמיכות לדיווח במע”מ, ותוך הצגת אישור עוסק פטור שהתקבל, לצד מסמכים נוספים בניהם: צילום תעודת זהות, חוזה שכירות/בעלות על נכס נדל”ן, טופס 5329, בקשה לפטור מניכוי מס במקור טופס 2542.

ביטוח לאומי– דיווח על שינוי המעמד לביטוח הלאומי וקביעת הוראת קבע לתשלום חודשי קבוע. סכום התשלום ייקבע על ידי העוסק כאשר זה אמור להוות 10% מסך הכנסותיו, והתשלום החודשי יהווה מקדמה לתחשיב סופי ומדויק שיתבצע בסיום כל שנת מס, ביחס לשומת מס הכנסה כפי שתתקבל.

פתיחת עוסק פטור מקוון

עוסק פטור המייצג את עצמו אל מול רשויות המס ייגש באופן פיזי אל משרדי מע”מ ומשרדי מס הכנסה לצורך רישום ופתיחת תיק עוסק פטור. במידה ויבחר בסיוע מקצועי ובייצוג מטעם רואה חשבון, יועץ מס או מנהל חשבונות מורשה- פתיחת התיק תוכל להתבצע באופן מקוון על ידם, כמו גם ניהול הספרים, הדיווח והגשת הדו”חות.

מלבד החיסכון במאמץ ובבירוקרטיה, ייצוג של עוסק פטור על ידי יועץ מס מוסמך יסייע בעדו למיצוי הטבות והקלות מס, דיווח לרשויות המס כחוק והימנעות מאיחורים, תקלות וקנסות, וייעוץ של גורם מקצועי פיננסי בהקמה וניהול העסק.

חשיבות רישום כחוק ואפשרות איתור עוסק פטור

משבר הקורונה הוליד לא מעט יזמים שבחרו לממש יכולות וכישורים ולתרגם אותם לכדי עבודה ופרנסה, דוגמת מקצועות היופי: טיפולים קוסמטיים, לק ג’ל, מקצועות המטבח: מכירת עוגות ותבשילים ואחרים.

התנהלות עסקית ללא רישום ודיווח היא עבירה על החוק, ועשויה להיות כרוכה בקנסות כבדים ובענישה. יתרה מזאת, פתיחת עוסק פטור מתבצעת בקלות ובמהירות, ללא עלות, ומאפשרת סף רווחיות לא מבוטל וחבות מס הכנסה בלבד, באופן מדורג להכנסות. עוסק פטור זכאי להנות מהקלות במס הכנסה להם היה זכאי כשכיר או במעמד אחר: תושב ישראל, נקודות זיכוי בגין ילדים מתחת לגיל 18, התגוררות ביישוב מזכה ועוד.

כל אדם המספק שירותי מכר ואחרים לציבור, מחויב להציג אסמכתא לרישום וניהול ספרים כחוק במידה ונדרש לכך, וכל אזרח רשאי לבצע איתור עוסק פטור או מורשה באתר רשות המיסים, באמצעות תעודת זהות בלבד.

רישום כחוק יבטיח כי כל מי שינסה לבצע איתור עוסק פטור תחת פרטי העוסק, ימצא כי מדובר בעסק חוקי ורשום, המספק שירותים כחוק.

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370