הצהרת הון עוסק פטור

הדרישה להצהרת הון מגיעה עם פתיחת העוסק הפטור (או עסק בכל מעמד אחר) לראשונה, וחוזרת מדי מספר שנים. מטרת ההצהרה היא לאמוד את מצבו הכלכלי של בעל העסק במעמד הקמתו, ולהשוות אותו מדי מספר שנים לנקודת הפתיחה, וביחס להכנסותיו המוצהרות.

הצהרת הון למעשה היא כלי בידי רשויות המס לבצע מעקב אודות ההכנסות ואמיתות הדיווחים של בית העסק. נשאלת השאלה: מדוע עלי להנגיש את המידע בפני רשויות המס ולהקל עליהן את המעקב? התשובה בפשטות היא: משום החובה החוקית החלה על העוסק. יש למלא ולהגיש הצהרת הון מלא ומפורטת כנדרש, עם הקמת העסק, ולאחר מכן מדי שלוש ועד חמש שנים- בהתאם לדרישת רשויות המס.

אי הגשת הצהרת הון במועדה- עשויה לגרור אחריה קנסות וחקירות מיסוי.

דיווח שיימצא שקרי בהצהרת ההון הוא בבחינת עבירה על החוק.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

כיצד למלא את הצהרת ההון?

הצהרת ההון תמולא על גבי טופס 1219 אותו ניתן להוריד באתר רשות המיסים.

הטופס כולל דרישה למלא פרטים אישיים, ונתוני הון בחלוקה לקטגוריות בניהן: נדל”ן (בעלות בלעדית או משותפת על דירת מגורים, בעלות בלעדית או משותפת על נכסי נדלן אחרים, הכנסות כתוצאה מאחזקה בנכס נדל”ן), בעלות על רכב פרטי לשימוש אישי או רכב מסחרי לצרכי העסק,  חסכונות ומצב חשבון בנק, השקעות ונכסי הון (מניות וניירות ערך), הלוואות, תכניות ביטוחיות בעלות אלמנט של חיסכון (קרנות פנסיה וגמל), תכולת הבית, רכוש ונכסים בחו”ל.

כאשר בעל העוסק הפטור נמצא במערכת נישואין ההצהרה תכלול את הונם המשותף של שני בני הזוג וכן של ילדים מתחת לגיל 18.

את הצהרת ההון יש למלא במדויק ובמלואה, וכן לצרף מסמכים רלוונטיים הנכונים למועד ההצהרה.

הצהרת ההון הראשונית תהווה את הבסיס להשוואה בעתיד ועל כן חשוב למלא הצהרה מפורטת ככל הניתן, ולכלול בה גם פריטים ורכוש שעל פניו נראים טריוויאליים ולא רלוונטיים.

כדאי ונכון לשמור עותק מן ההצהרה הראשונית, לצורך השוואה ואומדן עם מילוי והגשה של ההצהרות הבאות.

איחורים בהגשת הצהרת ההון הראשונית, ובוודאי טעויות ומידע שגוי, במתכוון או שלאו, אינם מהווים דרך טובה לתחילת היחסים עם רשויות המס, ועשויות להזמין חקירה וליווי שאינם רצויים.

הצהרת הון עוסק פטור

מבנה הצהרת הון

המבנה של הצהרת ההון הוא מבנה אחיד, ואינו שונה בעבור עוסק פטור, עוסק מורשה או בעל מניות בחברה בע”מ. מבנה ההצהרה יכלול:

פרטים אישיים- פרטים אישיים מלאים אודות מגיש ההצהרה, לרבות פרטי בן/בת הזוג בניהול משק בית משותף.

הון פרטי- בחלק הנוגע להון הפרטי יש לפרט נכסים דוגמת בית המגורים, אחזקה ברכב פרטי, אחד או יותר, לרבות רכב המצוי בשימוש ובבעלות בן/בת הזוג במקרה של זוגות נשואים או זוגות ידועים בציבור, תכולה של הבית תוך פירוט רחב וציון פריטים בעלי ערך, תכניות חיסכון, קופות גמל וקרנות השתלמות (בזכות מקומות עבודה בעבר כמו גם כאלה הרשומות על שם בן/בת הזוג).

הון עסקי- בהון העסקי יש לכלול את כל נכסי בית העסק/ הארגון, לרבות נכסי נדל”ן במידה ואלה קיימים, רכבים בבעלות פרטית או בליסינג, ציוד מקצועי: מכונות, מערכות אבטחה, מחשבים, הון שגויס באמצעות השקעות חיצוניות, הלוואות והון עצמי.

השקעות- פרק ההשקעות במילוי הצהרת ההון יכלול אחזקה במניות, אגרות חוב, קרנות ומטבע חוץ, השקעות בבורסה או השקעות אחרות במדינה זרה.

בכל אחד מן החלקים ובהתאמה, יש לכלול גם התחייבויות דוגמת שכר דירה על נכס פרטי או עסקי, משכנתא, הלוואות והתחייבויות אחרות.

אסמכתאות ואישורים

בעת מילוי הצהרת ההון יש לצרף אסמכתאות למידע, מסמכים ואישורים רבים, דוגמת:

מצב חשבון בנק

דו”ח יתרות

מסמכים המאשרים קיום של חסכונות, הלוואות, משכנתאות וכדומה.

הסכמי רכישה/ אישורי בעלות על נכסי נדל”ן

פירוט קרנות השתלמות, תכניות פנסיה וקופות גמל מחברת הביטוח

פירוט תיקי השקעות

צירוף רישיונות רכב בהם מצוינת הבעלות על הרכב

הכנת הצהרת ההון לעוסק פטור וגיוס כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות עשויים לארוך זמן, ועל כן יש להקדיש זמן ולהיערך מבעוד מועד למילוי ולטיפול בהצהרה. רשויות המס מספקות זמן טיפול סביר ממועד הדרישה להצהרה ועד למועד האחרון להגשתה, ובמקרים מסוימים גם מאפשרים דחייה של המועד, בתיאום ובהסכמה, אולם חשוב להגיש את ההצהרה עד למועד האחרון שנקבע, בשלמותה ותוך צירוף כלל המסמכים הנדרשים.

עסקים משותפים

בעלי עסקים בבעלות משותפת נדרשים למלא את הצהרת ההון בנפרד, כל אחד מן השותפים בעסק, שכן הצהרת ההון נועדה לשקף את מצבו הכלכלי של כל עוסק במועד הקמת העסק ולאורך שנות פעילותו.

במקרים מסוימים תידרש הצהרת הון גם מעובד שכיר, כאשר בבעלותו מניות או אחזקה בעסק מכל סוג בנוסף לעבודתו כשכיר.

הצהרת הון ראשונה לעומת הצהרות ההון הבאות

הצהרת ההון הראשונה היא ההצהרה החשובה ביותר, מאחר והיא זאת אשר תהווה את הבסיס להשוואה עבור כל הצהרות ההון שיבואו אחריה. הגשת הצהרה ראשונה דלילה ולא מפורטת, עשויה להביא בעתיד למצג שווא של הוצאות וגידול בהון באופן שאינו תואם את דיווחי ההכנסה ותשלומי המס השנתיים, ולגרום לחוסר נוחות, מעקב וחקירות מיותרות.

מעבר למילוי תקין, רחב ומפורט של הצהרת ההון הראשונה, חשוב במיוחד לצלם ולהותיר עותק זמין מן ההצהרה המקורית, ולשמר אותו לאורך שנים, ככלי להשוואה ולמילוי של ההצהרות הבאות. בכל הגשה של הצהרת הון לאורך השנים, יש לבצע את ההשוואה להצהרת ההון הראשונה, ולוודא כי הגידול בנכסים משקף את הגידול בהכנסות.

הצהרת הון? כל אחד יכול, או שמוטב לפנות לליווי מקצועי?

על פניו, כל בעל עסק מכל סוג יכול למלא בכוחות עצמו ולהגיש את הצהרת ההון לרשויות המס, כאשר רשות המיסים לאורך השנים מנגישה וקלה את ההתקשרות עמה באמצעים דיגיטליים נוחים. יחד עם זאת, בשל החשיבות הגדולה של הצהרת ההון, לא רק במעמד פתיחת העסק והגשתה לרשויות המס, אלא לאורך שנים ארוכות קדימה, מוטב להיעזר בליווי מקצועי ובהכוונה, להגשת הצהרת הון מפורטת, מדויקת, וכזאת שלא תזמין חקירות, תעורר שאלות ותקבע אי התאמות בהמשך.

הגורמים המקצועיים המוסמכים ומוכשרים לטיפול בהצהרות הון עבור בעלי עסקים: רואה חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות.

ליווי מקצועי בתחילת הדרך

הקמת עוסק פטור היא הדרך הקלה והמשתלמת ביותר, להקמה ולניהול של עסקים קטנים, בעלי תקרת הכנסה אשר אינה צפויה לעלות על 99,893 ₪ בשנה (סכום זה עשוי להשתנות מדי שנה).

ליווי מקצועי של יועץ מס מנוסה יסייע הן במילוי והגשה של הצהרת ההון הראשונית, תוך חשיבה ארוכת טווח ותכנון עתידי מוקדם, והן בתהליכי הרישום, הבירוקרטיה וקבלת הידע הנדרש להתנהלות העסקית בהמשך הדרך.

פתיחת תיק עוסק פטור היא דרך נוחה וכלכלית לניהול עסק קטן, וגם העלויות התפעוליות הנלוות לכך נוחות ושוות לכל כיס. עוסקים פטורים ועוסקים מורשים נוהגים להסתייע במשרדי ייעוץ מס וניהול חשבונות, פונקציה מקצועית מתאימה אשר תספק מענה לעסקים קטנים ובינוניים, תוך מתן פתרונות בנושאי מיסוי, שכר ודיני עבודה, מאזנים, הכנסות אל מול הוצאות, הגשת דו”חות לכל רשויות המס ופתרונות נוספים על פי צורך.

 

פתיחת עוסק פטור

תיאומי מס לעוסק פטור

החזרי מס

הנהלת חשבונות

ייצוג מול רשויות המס

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370