הנהלת חשבונות

עוסק פטור היא צורת הרישום הפשוטה ביותר בהיבט הבירוקרטי, כמו גם הזולה ביותר לתפעול ולניהול. בעבר נהוג היה לכנות את העוסק הפטור כעוסק זעיר, אולם מונח זה נזנח לטובת המונח עוסק פטור- שמבהיר למעשה את מהות הרישום וההבדל העיקרי בינו לבין העוסק המורשה.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

עוסק פטור- ממה הוא פטור?

עוסק פטור הוא עסק לכל דבר ועניין, כאשר חלה עליו חבות מס הכנסה בהתאם למצב האישי של בעל העסק ולגובה ההכנסות, תשלומים לביטוח הלאומי המחושבים באחוזים מתוך רווחי העסק, והוא פטור לחלוטין מתשלומי מס ערך מוסף- מע”מ.

מע”מ הוא מס צרכנות המוטל על מרבית הענפים במשק, עומד כיום על 17% אחוזים, כאשר גבייתו והעברתו לרשויות המס באחריות בעל העסק. עוסק פטור כאמור פטור מהעברתו של מס זה, ועל כן גם אינו גובה מע”מ מלקוחותיו.

יתרונות לעסק ללא מע”מ- עוסק פטור:

תמחור- התמחור הסופי ללקוח הקצה יכול להיות נמוך יותר, בשל אי המיסוי, מה שמאפר לעוסק הפטור להוות תחרות אל מול עסקים מתחרים.

דיווח- העוסק הפטור מחויב לדיווח למע”מ מדי שנה קלנדרית, עד 31.1 לשנה העוקבת, ולא לדיווח חודשי או דו חודשי בו מחויבים עסקים אחרים.

חשבוניות- עוסק פטור אינו מנפיק חשבונית מס, כי אם קבלה כנגד תשלום בלבד. העוסק הפטור יכול להנפיק חשבונית עסקה המפרטת את המוצרים ו/או השירותים שסופקו, לצורך דרישת תשלום.

עסק ראשי או משני- העוסק הפטור יכול לנהל עסק ראשי ויחיד, או לחילופין לשלב את העסק הפטור עם עבודה כשכיר, או בעלות על עסקים נוספים. תקרת ההכנסה המוגבלת לעוסק פטור תביא בחשבון רק את הכנסותיו מן העסק הפטור הרשום ולא תאגד הכנסות מעבודה כששכיר או ממקורות אחרים. במקרה של יותר מהכנסה אחת על העוסק הפטור יהיה לבצע תיאום מס אל מול רשויות מס הכנסה.

הנהלת חשבונות לעוסק פטור

הנהלת חשבונות לעוסק פטור

על העוסק הפטור להיות רשום במשרדי מע”מ, משרדי מס הכנסה והביטוח הלאומי, ולהתנהל אל מול כל אחד מהם.

 

עוסק פטור נדרש לדיווח:

דו”ח שנתי למס הכנסה

הצהרה שנתית למע”מ

שלומים חודשיים קבועים לביטוח הלאומי על סמך הערכת הכנסות- ותיאום וקיזוז על פי צורך בסוף שנת המס ועם הגשת ואישור דו”חות המס.

הצהרת הון- הצהרה הנוגעת לנכסים ולהון האישי אשר מצוי ברשות העוסק הפטור עם הקמת העסק, ולאחר מכן על פי דרישת רשות המיסים מדי חמש שנים.

אי עמידה בדרישות הדיווח, דיווח שגוי או כוזב או איחורים בהגשת הדו”חות עשיה להביא לחקירות מס ואף לקנסות.

העוסק הפטור רשאי לנהל את הנהלת החשבונות בכוחות עצמו, ואין חובה בהעסקת גורם מקצועי לשם כך. יחד עם זאת, העברת הניהול הפיננסי למשרד מורשה בתחום הנהלת חשבונות וייעוץ מס, יסייע לעוסק הפטור בעמידה בדרישות רשויות המס, מיצוי הטבות מס והתנהלות תקינה ואחראית.

הגורמים המקצועיים המורשים לניהול ספרי חשבונות של עוסק פטור:

 • מנהל חשבונות מוסמך
 • יועץ מס
 • רואה חשבון

באיזה שלב כדאי להיוועץ ולהסתייע בגורם מקצועי להנהלת החשבונות?

עוסקים פטורים רבים פונים בפעם הראשונה לסיוע מקצועי לאחר שנת הפעילות הראשונה, בטרם הגישו דו”ח שנתי ולרוב גם כאשר הם מצויים באיחור דיווח להצהרת ההון הראשונית הנדרשת. ניתן כמובן לסייע לעסק בכל שלב ובכל סיטואציה, אולם בשלב זה תידרש עבודת איסוף וריכוז הקבלות, ייתכנו טעויות ברישום שבוצעו בחוסר ידיעה, חוסר בתיעוד הוצאות ולעתים גם קנסות רשומים במשרדי המיסוי, במקרה של איחורים.

השלב הנכון והמתאים ביותר לפניה אל יועץ מס ומנהל חשבונות, היא עם ההחלטה לפתיחת העסק, במטרה לבחון את הפוטנציאל הגלום בו, ולהחליט על צורת הרישום הנכונה והמתאימה. עם הבחירה ברישום עוסק פטור, באמצעות ייפוי כוח פשוט, יועץ המס יוכל לקחת את ההתנהלות מפה, לבצע את הרישום ופתיחת התיק אל מול מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי, להגיש בתיאום את הצהרת ההון הנדרשת, לסייע בפתיחת ספרי קבלות וצורת רישום קבועה ומתועדת, וללוות את העסק בצעדיו הראשונים.

זיכויים במס- עוסק פטור

בדומה לעוסק המורשה, גם לעוסק הפטור ישנן הוצאות, אשר עשויות להיות מוכרות לצרכי מיסוי.

עוסק פטור לא יגיש הצהרה על הוצאותיו למע”מ ולא יהיה רשאי להזדכות בגין המע”מ ששילם.

יחד עם זאת, הוצאותיו המוכרות ירשמו במאזן הכללי, ויביאו להפחתת חבות מס ההכנסה הכללי, כמו גם ישפיעו על התשלומים לביטוח הלאומי, אשר מחושבים מתוך הרווים ולא מתוך ההכנסות.

בשונה מן העוסק הפטור ומחברות בע”מ, אשר פועלים על פי רשימת מוצרים, שירותים והוצאות המוכרות לצרכי מס, העוסק הפטור אינו פועל תחת רשימה כזאת, כאשר העיקרון הכלכלי המנחה את רשויות המס הוא: הוצאות מוכרות הן הוצאות אשר נועדו לייצר הכנסה. מסיבה זו משתנות גם ההכנסות המוכרות בין עסק אחד למשנהו על פי אופי הפעילות. לדוגמא: רכישת תנור תיחשב כהוצאה מוכרת לקונדיטוריית בוטיק ביתית, אולם לא תיחשב להוצאה מוכרת בעבור עסק ללק ג’ל.

על מנת להביא למיצוי מלא של ההוצאות המוכרות, מומלץ להסתייע ביועץ מס ומנהל חשבונות מומחה, לאורך הפעילות העסקית, במטרה להתנהל בתבונה ולהבטיח ניהול הוצאות חכם ומוכר לצרכי מס.

ניהול פנקס קבלות

על העוסק הפטור לנהל ספרי הכנסות והוצאות מסדרים לצרכי מס ולצרכי ביקורת במידה ותתקיים. בעוד שאת רישום ההכנסות והתיעוד שלהן מבצע העוסק לצרכי זיכוי במס ואין מוטלת עליו החובה לעשות כן, הוא מחויב ברישום, תיעוד ודיווח בגין כל הכנסה.

את ההכנסות עליו לתעד באמצעות פנקסי קבלות.

ניתן לנהל פנקס קבלות ידני- בהזמנה מבית הדפוס של פנקסי קבלות אשר נושאים את הלוגו, השם ות.ז של בעל העסק (המהוה את מספר העוסק). על העוסק לנהל  רישום קבלות עוקבות ומתועדות, ולהנפיק קבלה קרוב ככל הניתן למועד קבלת התשלום.

קבלה דיגיטלית- ניתן כיום לנהל רישום קבלות דיגיטלי, באמצעות מנוי בחברות שונות אשר מספקות את השירות. בין החברות ניתן למצוא את חברת חשבונית ירוקה, חברת ICOUNT, לינט, פייפרלס ואחרות. היתרון של הנפקת חשבונית דיגיטלית:

  • שמירה על הסביבה וחיסכון בנייר
  • הנפקה מהירה של קבלה מכל מקום
  • קבלה המגיעה ישירות אל המייל או הנייד של הלקוח
  • תיעוד מלא של העסקאות וההכנסות
  • אפשרות לרישום מאגר לקוחות קבועים
  • אפשרות להנפקת הצעות מחיר, חשבוניות עסקה ומסמכים נוספים
  • אפשרות להנפקת דוחות בקלות ובמהירות.

בשני המקרים, את תיעוד החשבוניות, הדיגיטלי והידני, יש להעביר אל יועץ המס ומנהל החשבונות, על מנת לבצע רישום מסודר ולצורך דיווח לרשויות המס והנפקת הדו”חות.

מדוע צריך מנהל חשבונות במילוי הצהרת הון?

הצהרות ההון הן דרכם של רשויות המס לבצע מעקב ולקבוע התאמה בין דו”חות המס וההכנסות המוצהרות לרמת החיים של העוסק. הצהרת הון ראשונית שתמולא כלאחר יד, עשויה לפספס פרטים חשובים ורכוש, אשר בהמשך בעל העסק יידרש להסביר מהיכן ההון לרכישתם. יש למלא בהצהרה מידע מלא ומפורט מן הרכב הפרטי ועד למכונת הכביסה והמחשב הנייד, לכלול קרנות השתלמות וקופות גמל, מידע על תכניות חיסכון, גם כאלה על שם בני הזוג ו/או הילדים, ולעקוב אחר ההצהרה הראשונית עם מילוי ההצהרות הבאות.

 

הצהרת הון עוסק פטור

תיאומי מס לעוסק פטור

החזרי מס

ייצוג מול רשויות המס

פתיחת עוסק פטור

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370