החזרי מס

מס הכנסה הוא מס אשר חל על כל אזרח ישראלי בעל הכנסות ממשלח יד, עבודה או עסק. המיסוי מחושב באופן שנתי, כאשר הן שכיר והן עצמאי משלמים מקדמות מדי חודש, זה באמצעות תלוש השכר וזה באמצעות תשלום ישיר לרשויות המס, ובסיום השנה מתבצע התחשיב הסופי על פי ההכנסות בפועל.

החזרי מס מיועדים להשבת כספי מיסוי, לעוסקים ולשכירים, ולמעשה לכל מי ששילם מס עודף במהלך השנה החולפת, ועד שש שנים אחורה.

עוסקים פטורים אשר מתנהלים גם כעובדים שכירים, הם מקהלי היעד הבולטים של יועצי המס, כאשר ללא ביצוע תיאום מס מוקדם, כמעט תמיד ימצאו עצמם משלמים מס עודף וזכאים להחזרים.

הפניה אל רשויות המס במטרה לתבוע החזרים מצריכה היכרות עם חובת המס, ההקלות, הזכאות לנקודות מס ופרמטרים אחרים, ורבים חוששים לפנות ולעורר חקירה ומעורבות, שעשויים להביא דווקא תשלום מס נוסף.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

בטרם הפניה אל מס הכנסה מומלץ לאגד את כלל המסמכים המעידים על ההכנסות, כמו גם מסמכים אודות הפקדות ופעולות מזכות במס דוגמת: הפקדה לקרן פנסיה, תרומות, אישור תושב ביישוב מזכה בהנחת מס, אישור עולה חדש/תעודת נכה/ ילד בעל מוגבלות ואחרים.

ניהול התהליך באמצעות יועץ מס מומחה ומוסמך, יבטיח בחינה מוקדמת של הנתונים, ניצול כלל הפרמטרים לקבלת הטבות והנחות מס, ופניה אל רשויות המס רק במידה ואכן על פי המסמכים בוצע תשלום מס עודף וקיימת זכאות להחזר.

מדוע נוצר תשלום מס עודף?

תשלומי מס הכנסה מחושבים לכל אזרח, שכיר או עצמאי, באופן שנתי ועל פי מדרגות מס קבועות. על מנת שלא ליצור חוב מכביד בסוף שנת המס, תשלומי המס נגבים על סמך הערכה מדי חודש בחודשו, לשכירים באמצעות הורדת המס בתלוש המשכורת החודשי, ואילו לעצמאים באמצעות דרישה לתשלום מקדמות על פי סכומי ההכנסות המוערכים, במהלך השנה.

הערכות אלו מן הסתם עשויות להיות שלא מדויקות, בעיקר עבור עצמאים אשר במקרים רבים אין חודש אחד דומה למשנהו בכל הנוגע לפעילות ולרווחיות העסק.

החזרי מס לעוסק פטור

אלמנטים נוספים שעשויים להביא להפחתת המס השנתי:

דיווח על הוצאות– עצמאים רבים, בעיקר כאלה במעמד עוסק פטור, אינם מודעים לזכותם לקזז הוצאות הנוגעות לפעילות בית העסק מסך ההכנסה הכולל, ובכך להפחית את עלויות המס. דיווח מסודר ומקיף של ההוצאות השנתיות יביא להפחתת סכום ההכנסות הכולל וכפועל יוצא להפחתת תשלומי מס הכנסה.

עסקים עונתיים- עסקים רבים הם עסקים עונתיים, המספקים שירות ומציגים רווחיות מספר חודשים בשנה. תשלום מלא של המס באותם חודשים, כאילו מדובר בהכנסה חודשית אשר נמשכת לאורך השנה כולה, הוא בהכרח תשלום עודף.

לצורך הדוגמא: בית עסק המספק שירותי הצלה בים ובבריכה פועל בעיקרו בחודשים אפריל ועד ספטמבר, שישה חודשים בשנה. בתקופה זו מציג העסק הכנסות בסך 20000 ₪ בחודש בממוצע, ומשלם מקדמות מס כאילו הכניס העסק 20000 בחודש למשך כל חודשי השנה. בפועל מדובר בכפל מס, שכן בשאר חודשי השנה לא הכניס העסק כלל, ואת ההכנסות מן התקופה האמורה יש לחלק ב-12 חודשי השנה ולא ב-6 חודשי הפעילות.

הכנסות מעסק וממעסיק– לא מעטים הם העוסקים הפטורים אשר מחזיקים בעסק כהכנסה נוספת לעבודתם כשכירים. מן השכר המתקבל מן המעסיק מופחת תשלום מס הכנסה, בעוד שגם העסק נדרש בתשלום מקדמות ותשלומי מס קבועים, במקרים רבים ללא תיאום מס אשר יבטיח תשלום על פי דרגת ההכנסה, מה שיוצר כפילות.

הכנסות חד פעמיות– הכנסות מעסק בשונה מהכנסות מעבודה ככשיר עשויות להיות תנודתיות. במקרים רבים ניתן לראות כיצד עסקה אחת חד פעמית מביאה לגידול משמעותי בממוצע ההכנסות, למרות שאינה מעידה על המשכיות. הכנסה כזאת עשויה להביא לתשלום מס גבוה ועודף ללא יצירת התאמה להכנסות הנהוגות לאורך השנה כולה.

כיצד ניתן לדעת אם שולם מס עודף?

הזכות לדרוש החזרי מס ממס הכנסה עומדת לרשות כל אזרח, עצמאי או שכיר, לתקופה של 6 שנים משנת המס האמורה. ניתן להעריך את הזכאות על פי פרמטרים שונים אשר מפורסמים ברשת, באתר רשות המיסים ובאתרים אחרים, אולם בפנייה אל רשויות המס בדרישה להחזר נכון ומוטב להסתייע בגורם מקצועי.

יועץ מס ומנהל חשבונות הם הגורמים המקצועיים המתאימים לטיפול בנושא החזרי מס לשכירים ולעצמאיים, כאשר מלבד ידע מקיף אלה יחזיקו לרוב גם בתוכנות תחשיב מדויקות שיאפשרו הערכה מדויקת על בסיס הנתונים וסכומי המס שכבר שולמו.

גורמים מקצועיים אלו גם יסייעו במילוי הטפסים המתאימים, בהגשתם ובהתנהלות אל מול רשויות המס, עד לקבלת ההחזר בפועל.

האם קיים סיכון בפניה עצמאית לצרכי החזר מס אל מס הכנסה?

מס הכנסה הוא גוף ממשלתי אשר אחראי על גביית המס בשיעורים הנדרשים החלה על כל אזרח על פי הכנסותיו. כשם שייתכן תשלום מס עודף, עשויות להתקיים סיטואציות בהן תשלום מס חסר. כל פניה אל רשויות המס היא למעשה בקשה לבחינת הנתונים מחדש, ובמידה ובחינה כזאת תגלה כי הנושה חייב במס- מס זה ייגבה ממנו כחוק.

הגשת דו”חות באופן עצמאי או שירותי ניהול חשבונות לעסק?

אין מניעה לנהל את ענייני הפיננסיים והחשבונות של העסק באופן עצמאי. כאשר מדובר בעוסק פטור אשר זכאי לפטור מחובת מס ערך מוסף, הניהול יכלול הנפקת קבלות בגין הכנסות בשוטף, דיווח שנתי למע”מ אודות סכום ההכנסה הכולל (העומד בתקרה שנקבעה עבור עוסק פטור), דיווח שנתי למס הכנסה ולביטוח הלאומי. נוסף לאלה עם הקמת העסק יידרש העוסק להצהרת הון ראשונית, ובהמשך להצהרת הון חוזרת מדי מספר שנים על פי דרישה.

ניתן לבצע את כל הללו לבד וללא סיוע מקצועי, אולם מדובר בבירוקרטיה שעשויה להיות מורכבת, כאשר איחורים בהגשת הדו”חות עשויים להביא להטלת קנסות. טעויות בהגשת הדו”חות הן נפוצות וכרוכות בתשלום מס עודף במקרים הקלים ובחקירות מס וסנקציות במקרים אחרים.

ליווי מקצועי של יועץ מס מקצועי ו/או מנהל חשבונות מוסמך יסייע הן בניהול מקצועי ומדויק של התחום הפיננסי בעסק, ייצר שקיפות ויבטיח התנהלות תקינה אל מול רשויות המס, ועשוי לחסוך כסף רב בשל טעויות, אי הגשה ו/או איחורים.

עלותו של שירות מקצועי כזה אינו מופקע ושווה לכל כיס, ואף מוכר כחלק מהוצאות העסק.

שירות של יועץ מס ומנהל חשבונות מקצועי יכלול את הגשת כל הדו”חות האמורים, תשלומי מס על פי הנדרש בפועל תוך מיצוי זכויות והטבות, ובמקרה הצורך הגשת בקשה להחזרי מס.

 

 

 

 

 

 

תיאומי מס לעוסק פטור

הצהרת הון עוסק פטור

ייצוג מול רשויות המס

הנהלת חשבונות

פתיחת עוסק פטור

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370