פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה

הקמת עסק קטן ופתיחה של תיק עוסק פטור עוברת דרך שלושה ערוצים מרכזיים:

מס ערך מוסף- מע”מ

מס הכנסה

ביטוח לאומי

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

פתיחת תיק במע”מ

המשרד הראשון בטופס הטיולים יהיה משרד מע”מ האזורי, בו נדרש היזם להצהיר על פתיחת העסק, משלח היד ותחום העיסוק הצפוי, אימות פרטים אישיים וקבלת אישור עוסק פטור.

לצורך הרישום יש להגיע ערוכים ומצוידים במסמכים הבאים:

 • טופס 821– מלא וחתום. טופס זה יכלול את כלל הפרטים האישיים של העוסק הפטור המיועד, לרבות הצהרה על מחזור ההכנסות הצפוי.
 • צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • אישור בעלות או השכרה של הנכס אשר מהווה את כתובת העסק. ניתן להצהיר על כתובת המגורים ככתובת הפעילות העסקית.
 • אישור על ניהול חשבון בנק.
 • תעודת מקצוע/ הסמכה/ השכלה.

עם ביצוע הרישום בפועל יקבל העוסק אישור עוסק פטור– תעודה רשמית מטעם רשות המיסים המסמיכה ומאשרת את פעילותו העסקית הצפויה. התעודה הניתנת במקום תהווה עותק עד להגעת התעודה הרשמית והמקורית בדואר.

פתיחת התיק במע”מ נדרשת ומתחייבת, וזאת למרות שעוסק פטור בהגדרתו פטור מחבות תשלום מס ערך מוסף. מס זה הוא מס בסך 17% החל על כל עסקת טבין במשק, חל על הרוכש אולם נגבה ומועבר אל רשויות המס באמצעות בית העסק.

כחלק מן ההתנהלות השוטפת של העסק, חלה חובת דיווח שנתית למע”מ, בגין סך הכנסות השנתיות נכון לשנת המס, שאינן עוברות את התקרה המוגדרת בחוק.

פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה

את פתיחת התיק במס הכנסה יש לבצע במועד קרוב ככל הניתן לפתיחת התיק במע”מ, כאשר בערים רבות ישראל המשרדים הללו יושבים בסמיכות זה לזה, וניתן לבצע את שני הרישומים באותו יום.

לצורך רישום התיק במע”מ נדרשים המסמכים הבאים:

 • טופס 5329– פתיחת תיק עצמאי, מלא וחתום.
 • אישור עוסק פטור כפי שהתקבל במשרדי מע”מ.
 • צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • אישור בעלות או השכרה של הנכס אשר מהווה את כתובת העסק. ניתן להצהיר על כתובת המגורים ככתובת הפעילות העסקית.
 • אישור על ניהול חשבון בנק.

עם סיום ביצוע הרישום יוכר העוסק כבעל עסק עצמאי במדינת ישראל, מה שעשוי לכלול דרישות תשלום מידיות למס הכנסה בתצורת פנקס מקדמות. פנקס זה הוא פנקס שוברי תשלום, לצורך תשלום מקדמות מס הכנסה במהלך שנת המס. מאחר והעוסק הפטור מוגבל לתקרת הכנסות נמוכה יחסית, עומדת בפניו האפשרות להגשת בקשה לפטור מניכוי מס במקור.

ביטוח לאומי

ההצהרה על שינוי המעמד מלא מועסק או משכיר לעוסק פטור, מחייבת גם הצהרה לביטוח הלאומי, אשר חבות המס כלפיו נגזרת באחוזים מתוך ההכנסה השנתית. ניתן לפנות אל הביטוח הלאומי טלפונית או באמצעים דיגיטליים, וניתן גבוה להצהיר על המעמד החדש באמצעות ביקור בסניף הביטוח הלאומי באזור המגורים.

עם מתן ההצהרה יש להסדיר אמצעי תשלום לטובת הוראת קבע, והגדרת סכום חיוב קבוע בגין תשלומי הביטוח הלאומי. חבות התשלום של עוסק פטור לביטוח הלאומי עומדת כיום על סך של 10% משומת המס השנתית (רווחי העסק), ומומלץ להעריך ולהגדיר סכום לתשלום אשר תואם את סכום הרווחיות הצפוי.

מקדמות התשלום מספקות לעוסק הפטור שני יתרונות חשובים:

 1. זכאות לקבלת מענה, פיצוי/שיפוי ותמיכה מן הביטוח הלאומי במקרה של קרות אירוע ביטוחי (דוגמת תאונת עבודה ו/או אובדן כושר עבודה) במהלך שנת המס, על פי תקרה המותנית בגובה המקדמות ששולמו.
 2. הימנעות מצבירת חוב שנתי ותשלום גבוה בבת אחת בסיום שנת המס.

ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

מי יכול להיות עוסק פטור

עוסק זעיר

עוסק פטור ושכיר- כיצד יחושב מס הכנסה ומה חשוב לדעת

עוסק פטור מס הכנסה- חובת דיווח ותשלומים

פנקס קבלות

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370