פנקס קבלות

ניהול של עסק, בכל סטאטוס ותצורת רישום, מצריך כלי להנפקת קבלות ללקוחות, כנגד תשלום שהתקבל. קיימת חובה בהנפקת קבלה בעבור כל סכום, עם ביצוע העסקה וקבלת התשלום בפועל, באופן שקוף ומתועד.

בשונה מעוסק מורשה ומחברות, עוסק פטור אינו מורשה להנפיק חשבוניות, כי אם קבלות בלבד.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

ההבדל בין חשבונית לקבלה

חשבונית היא מסמך חשבונאי המעיד על מתן שירות וכולל סיכום לתשלום, ומהווה גם אסמכתא לדרישת תשלום עבור הלקוח מאת נותן השירות. הנפקת חשבונית אינה מעידה על תשלום, ובכל מקרה בעת קבלת התשלום בפועל יש להנפיק גם קבלה. הגורמים המורשים בהנפקת חשבוניות הם עוסקים מורשים, חברות בע”מ, תאגידים ועמותות. עוסק פטור אינו מורשה בהנפקת חשבוניות, ויפיק קבלה בלבד כנגד תשלום.

חשבונית תכלול תשלום מע”מ, אשר אותו עוסק פטור אינו גובה ומקזז.

בעת מתן שירות לעסקים במקרים רבים תידרש חשבונית כתנאי לתשלום.

עוסק פטור יוכל להפיק דרישת תשלום כתובה אשר אינה רשומה כחשבונית.

פנקס קבלות לעוסק פטור

ניהול פנקס קבלות עוסק פטור

על מנת להבטיח ניהול תקין של ספרי חשבונות, אפשרות מעקב והנפקת קבלה מיד עם קבלת תשלום, חשוב לבחור באופן ניהול קבלות אחיד וליישם אותו הלכה למעשה.

שתי אפשרויות לניהול פנקס קבלות:

קבלות ידניות– קבלו ידניות הן קבלות מודפסות, המגיעות בספרי קבלות בעלות רישום מספרים סידוריים עוקבים

כאשר בכל קבלת תשלום על בעל העסק הפטור למלא קבלה שתכלול את כל הפרטים הנדרשים, ולמסור אותה לידי הלקוח, כאשר עותק קופי של הקבלה יישאר בפנקס החשבונות לצרכי רישום ומעקב.

הפרטים שיש לכלול בקבלה: שם העסק, מספר העוסק (שיהיה לרוב מספר ת.ז של בעל העוסק הפטור), כתובת, הסכום לתשלום, אמצעי התשלום.

קבלה דיגיטלית– קבלה דיגיטלית היא דרך מורשית, חוקית וירוקה לניהול ספרי קבלות, וכרוכה ברישום באחת מן החברות אשר מספקות את השירות.

קבלה דיגיטלית תכלול את כל המידע אותו חייבת לכלול הקבלה הידנית, כאשר לצרכי נוחות המשתמש המידע מוגדר בעת הרישום, ובעת הנפקת הקבלה יש לבחור בפרטי הלקוח (מבין הלקוחות הרשומים או להגדיר פרטי לקוח חדש,

ובתצורת התשלום). שימוש באתרים המאפשרים הנפקת קבלה ממוחשבת יאפשרו משלוח מידי של הקבלה ללקוח במגוון דרכים דיגיטליות, כמו גם מעקב, הנפקת דרישות תשלום, הצגת דו”חות והכנסות ברמה חודשית ושנתית ושלל אפשרויות נוספות.

רישום הקבלות נועד לצורך הנפקת הדו”חות והמידע השנתי בעבור רשויות המס, בניהם הפקת דו”ח שנתי למס הכנסה, דיווח שנתי למע”מ אודות ההכנסות השנתיות ועמידה בתקרת ההכנסות שנקבעה, דיווח לביטוח לאומי לצרכי תשלום דמי הביטוח והצגת הכנסות לגורמים נוספים על פי דרישה. בכל ביקורת של רשויות המס יש להציג התאמה בפועל בין פנקס הקבלות לדו”חות השנתיים.

ניהול הרישומים בעבור עוסק פטור הוא פשוט, וניתן לביצוע באופן עצמאי או בליווי יועץ מס מקצועי, בעלות נוחה במיוחד.

 

 

 

ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

מי יכול להיות עוסק פטור

עוסק פטור ושכיר- כיצד יחושב מס הכנסה ומה חשוב לדעת

עוסק זעיר

פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה

עוסק פטור מס הכנסה- חובת דיווח ותשלומים

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370