עוסק פטור מס הכנסה- חובת דיווח ותשלומים

חבות המס אשר חלה על עוסק פטור, לצד ההקלות להן הוא זכאי מבלבלת רבים, כאשר הנחה שגויה עיקרית בקרב יזמים צעירים היא שעוסק פטור אינו חייב במס הכנסה. הנחה זו היא טעות מיסודה, שנובעת ממספר סיבות:

  • עוסק פטור זוכה לפטור מחבות מס ערך מוסף- מה שעשוי להוות בסיס לטעות.
  • עוסקים פטורים רבים אינם מגיעים אל תקרת המס הקבועה בחוק לתשלומי מס הכנסה, ויחד עם נקודות זיכוי כאלה ואחרות (נקודות הניתנות לנשים, לאימהות, לעולים חדשים, לתושבי יישובי ספר ויישובי עימות) זוכים לשורת ה: 0 הנכספת בדו”חות המס השנתיים.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה

בדומה לכל עסק בתצורות רישום שונות, גם על עוסק פטור חלה חובת פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה. את התיק ניתן לפתוח בשתי דרכים:

  • הגעה פיזית למשרדי מס הכנסה המקומיים והגשת הטפסים הבאים:

טופס 5329– דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

טופס 2542– בקשה לפטור מניכוי מס במקור

צילום תעודת זהות

העתק חוזה שכירות או אישור בעלות על נכס נדל”ן הרשום ככתובת העסק ויהווה את מרכז הפעילות שלו.

אישור פתיחת תיק במשרדי מע”מ– אישור עוסק פטור

מדרגות מס הכנסה

כאמור, עוסק פטור זוכה להטבת פטור מגביה ומתשלומי מס ערך בלבד, וחב בתשלומי מס הכנסה על פי מדרגות המס הקבועות בחוק:

הכנסה שנתית הכנסה חודשית שיעור המס
עד 75480 ₪ עד 6290 ₪ 10%
75481-108360 ₪ 6291-9030 ₪ 14%
108361-173880 ₪ 9031-14490 ₪ 20%
173881-241680 ₪ 14491-20140 ₪ 31%
241-681-502920 ₪ 20141-41910 ₪ 35%
502921-647640 ₪ 41911-53970 ₪ 47%
647641 ₪ ומעלה 53971 ₪ ומעלה 50%

מדרגות המס אינן מביאות בחשבון נקודות זיכוי והטבות מס אישיות אשר יבואו לידי ביטוי בתחשיב המס הסופי.

עוסק פטור ושכיר יחד- כיצד יחושב המס

במקרים רבים עובדים שכירים בעלי הכנסה מסוג משכורת- מבקשים ליישם ולממש כישורים ויכולות אישיות לצורך הגדלת ההכנסות, באופן עצמאי. מאחר ועובד שכיר משלם מס הכנסה על פי דרגת הכנסתו, באמצעות הורדות כחוק דרך תלוש השכר על ידי המעביד, חבות המס הנותרת עבורו היא זו שמתקיימת בגין הכנסותיו מעסק עצמאי.

תחשיב המס הקבוע בחוק אינו מתייחס למספר מקורות ההכנסה ונשאר בעינו, כאשר על העוסק הפטור המחזיק במשרה כשכיר למלא ולהגיש דו”ח שנתי ואסמכתאות למס הכנסה מדי שנת מס, ולהצהיר על כלל הכנסותיו, לרבות הכנסותיו כשכיר ואלו שהתקבלו מן הפעילות העסקית. תחשיב המס יכלול את כל ההכנסות בהתאם לדרגת המס הרלוונטית, כאשר תשלומי המס שירדו במסגרת תלוש השכר יקוזזו מחבות המס הכוללת.

אישור ניהול ספרים עוסק פטור

עוסק פטור נדרש לניהול ספרי חשבונות ומערך הנהלת חשבונות מסודר ושקוף, העוסק הפטור מחויב בדיווח על כלל הכנסותיו, באמצעות ניהול פנקס קבלות, דיגיטלי או ידני. העוסק הפטור אינו מחויב בדיווח על הוצאותיו, אולם דיווח כזה עשוי לצמצמם את שורת סך הכל רווחיות, ולהביא להפחתת חובת מס ההכנסה החל עליו.

עוסק פטור רשאי לנהל את הספרים ולהגיש את דו”חות המס בעצמו, אולם במטרה להביא למיצוי הטבות מס, חיסכון כלכלי, עין מקצועית מפקחת בהיבט הפיננסי, עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים והימנעות מאיחורים ומקנסות, כמו גם הימנעות מטעויות שעשויות להוליד חקירות מס מטעם רשות המיסים בישראל- מוטב להסתייע באיש מקצוע בתחום. הגורמים המורשים לניהול ספרים של עוסק פטור: מנהל חשבונות, יועץ מס, רואה חשבון.

ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

מי יכול להיות עוסק פטור

עוסק זעיר

עוסק פטור ושכיר- כיצד יחושב מס הכנסה ומה חשוב לדעת

פנקס קבלות

פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370