עוסק זעיר

המונח עוסק זעיר היה נהוג בעבר, כאשר כיום המונח התקני והמוכר הוא עוסק פטור. השימוש במונח עוסק זעיר הנו תולדת של תקרת ההכנסה המוגבלת החלה על עוסקים פטורים, מה שמטבע הדברים מותיר ומסמן אותם כעסקים קטנים.

המונח עוסק זעיר או עוסק פטור מתייחס להתנהלות העוסק אל מול משרדי מס ערך מוסף- חבות מס ממנה הוא פטור, עד לתקרה שנתית מוגבלת.

נכון לשנת המס 2021 הפטור ממס ערך מוסף לעוסק פטור עומד על 99,893 ₪ בשנה.

מדובר בסכום אשר עשוי להשתנות מדי שנת מס.

רוצה לפתוח עוסק פטור?

מחייגים אלינו  077-2308370 או משאירים פנייה בטופס צור קשר

קובעים פגישה עם המומחים שלנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית

למה לפתוח עוסק זעיר / עוסק פטור?

הבחירה בפתיחת תיק עוסק פטור היא בחירה בניהול כלכלי נוח ועלויות תפעול נמוכות.

עוסק פטור כאמור מוגבל לתקרת הכנסות שנתית מוגדרת, אולם מגבלה זו מעניקה לו מספר יתרונות בולטים:

פטור מתשלומי מע”מ- רכיב המע”מ מהווה כיום 17% מערך המס בגין עסקאות במדינת ישראל. הפטור מתשלומי מע”מ מאפשר לעוסק הפטור גביה מופחתת והתמודדות בשוק תחרותי.

בשונה מעוסק מורשה הנדרש לדווח למשרדי מע”מ בגין ערך העסקאות שביצע מדי חודש או חודשיים ימים- עוסק פטור יידרש לדיווח שנתי, פשוט ליישום, של סכום ההכנסות השנתי בלבד.

בכל הנוגע לפתיחת תיק במס הכנסה, ביטוח לאומי ותשלומי מס הכנסה, אין כל הבדל בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה, וחבות המס נקבעת על פי היקף ההכנסות.

פתיחת עוסק זעיר

פתיחת תיק עוסק פטור:

פתיחת תיק עוסק פטור תתבצע אל מול מספר גורמים ורשויות:

משרדי מע”מ

משרדי מס ערך מוסף באזור המגורים/העסק. פתיחת התיק תתבצע כנגד מילוי טופס 821, צירוף צילום של תעודת הזהות, אישור הסמכה לתחום העיסוק במידה וקיים, חוזה שכירות/החכרה של מקום הפעילות. עם ביצוע הרישום יקבל העוסק תעודת עוסק פטור זמנית, עד לקבלת התעודה הקבועה.

משרדי מס הכנסה

עם קבלת תעודת עוסק פטור הזמנית, ניתן לגשת למשרדי מס הכנסה לביצוע רישום העסק לצרכי מס. יש למלא ולהגיש טופס 5329, צילום תעודת זהות, חוזה שכירות, בקשה לפטור מניכוי מס במקור על גבי טופס 2542.

ביטוח לאומי

הרישום בביטוח הלאומי הוא לצרכי המשך הביטוח הלאומי וביטוח בריאות כנדרש בחוק, כאשר תחשיב התשלום מתבצע באחוזים ביחס לרווחיות העסק. עם פתיחת התיק יש להגדיר הוראת קבע חודשית לתשלום סכום מוערך, כאשר מדי שנה יתבצע חישוב סופי ביחס להכנסות בפועל, לצרכי זיכוי או דרישה לחיוב נוסף.

ניתן לחסוך בבירוקרטיה האמורה באמצעות התקשרות עם יועץ מס ומנהל חשבונות מומחה בתחומו, כאשר זה יוכל לבצע את כל הפעולות האמורות, לרבות דיווחים שנתיים, מילוי הצהרת הון כנדרש בחוק, עדכוני מע”מ ותשלומי ביטוח, כנגד ייפוי כוח פשוט ליישום. ניהול תיקי עוסק פטור הוא ניהול אשר אינו מורכב, ועלותו נמוכה ביחס להוצאות ניהול חשבונאי של עסקים מורכבים יותר.

 

 

מי יכול להיות עוסק פטור

עוסק פטור ושכיר- כיצד יחושב מס הכנסה ומה חשוב לדעת

ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

פנקס קבלות

עוסק פטור מס הכנסה- חובת דיווח ותשלומים

חזור
צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-2308370